En relation med naturen

Hows är sprunget ur en storstadsfamiljs längtan till natur, enkelhet och gemenskap. Den lilla sportstugan intill Dalsjön i Jämtland blev familjens tillflykt från konsumtion och stress. Att återvända till ett varmt hem med öppen eld efter utflykter i det vilda och karga landskapet skapade starka familjeband och ödmjukhet inför naturens storhet. I takt med att familjen växte tog planerna på ett nytt rymligare boende fart. Med respekt för platsen och på naturens villkor skapades familjens nya samlingspunkt. Ett hus byggt på hållbarhet. Ett hus byggt för generationer.

Det nya huset i Jämtland är alltjämt familjens samlingspunkt och dess rena träfasad, centrala eldstad och råa naturmaterial återfinns också i våra hus idag. Liksom ambitionen att bygga hållbart och respekten för samspelet mellan människa och natur. Med en modern byggprocess och passionerade arkitekter med känsla för funktion och detaljer skapar vi friska trähus för det karga skandinaviska klimatet – allt på naturens villkor.