HOWS #1

En planlösning för den stora moderna familjen. Ett hus som varsamt slår sig ner på tomten och helst lämnar naturen och landskapet orört. De indragna uteplatserna och terrassen minskar behovet av gräsmatta genom att erbjuda vindskyddade sittplatser.

 

Exteriört öppnar huset upp sig mot omgivningen utan att vara överexponerande. Interiört präglas det av generösa sociala ytor med en öppen planlösning där flera funktioner flätas samman. Planen är utformad för att ge stor individuell frihet och flexibilitet beträffande möbleringsalternativ och möjligheter att skapa olika aktivitetszoner.

 

Sovrummen blir privata sfärer och de funktionella utrymmena är rymliga utan att göra väsen av sig. Det finns en stark koppling till utsidan och trädgården men också en tydlig kärna, den centralt placerade eldstaden som knyter samman matplatsen, det öppna köket och vardagsrummet.

Anpassat Typhus

En möjlighet att anpassa ett typhus till gällande detaljplan genom att göra mindre förändringar av byggytan så att du får ut så mycket som möjligt i ditt projekt. Fast pris mot förfrågan.

Individuellt Koncepthus

Vi sätter stort värde vid att erbjuda möjligheten att tillsammans med utvalda arkitekter skräddarsy ett hus efter dina behov och platsens unika förutsättningar baserat på designlinjen Hows Origin och byggsystemet ORGANIC COAT SYSTEM™. Du träffar utvald arkitekt vid tre tillfällen för att skapa ditt drömboende. Mellan mötena får du skisser att beakta och efter godkända skisser tar vi fram bygglovsritningar. Fast pris mot förfrågan.