TRYGG AFFÄR

För oss är det viktigt att du får vad du förväntar dig till ett fast pris. För att försäkra oss om det har varje hus en utförlig leveransbeskrivning där det tydligt framgår vad som ingår i leveransen men också vad som inte ingår. Vi använder oss av köpeavtal AA 12. Framtaget i samråd mellan Trä och Möbelföretagen, Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund. Vi tillämpar 2 års garanti på alla leveranser.