VÅR PROCESS

Vi erbjuder en omsorgsfullt ritad designlinje och vårt byggsystem ORGANIC COAT SYSTEM™ i kombination med en kostnadseffektiv tillverkningsprocess. Vi utgår alltid från dina specifika behov och platsens unika förutsättningar genom att välja passande typhus, anpassa ett typhus eller skapa ditt individuella koncepthus tillsammans med våra arkitekter. Alltid fasta priser. Att bygga ett Hows hus ska vara enkelt från början till slut.

Personligt Möte

Personligt Möte

Vi lyssnar på dina behov och förutsättningar för ditt projekt. Vi tar fram ett förslag på hus som passar just dig till fast pris med en tydlig specifikation.

Bygglov

Bygglov

Ett projekteringsavtal tecknas för upprättandet av bygglovsritningar. Du begär ut nybyggnadskarta från kommunen. Om du har valt ett individuellt koncepthus träffar du våra arkitekter vid tre tillfällen och mellan mötena får du skisser att beakta. Vi bistår dig vid bygglovsansökan.

Kontrakt

Kontrakt

Efter beviljat bygglov tecknas köpeavtal AA12 för köp av hus och eventuella materialpaket. Du erhåller grundritning.

Grund

Grund

Du färdigställer grund enligt ritning och avropar produktion av huset senast 12 veckor innan leverans.


Leverans & montage av Klimatklart hus

Leverans & montage av Klimatklart hus

Vi levererar och monterar husstommen på en vecka. Eventuella materialpaket lyfts in i huset i samband med montaget. Nyckelfärdigt utförande färdigställs inom 12 veckor.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Som en del i vår kvalitetssäkring utför vi egenkontroller under montaget.

Slutbesiktning av Klimatklart hus


Slutbesiktning av Klimatklart hus


Du anlitar en auktoriserad och oberoende besiktningsman. Efter godkänd slutbesiktning lämnar vi över entreprenaden tillsammans med kvalitetscertifikat och garantier.